Stipendium

VŠPP využívá všechny dostupné možnosti motivace svých studentů formou stipendia a v rámci stipendijních programů nabízí studentům možnost získání: jednorázového prospěchového stipendia na základě vynikajících studijních výsledků; ubytovacího stipendia pro studenty s trvalým bydlištěm mimo okres jejich studia; sociálního stipendia pro studenty z rodin s příjmem nižším než 1,5 násobek životního minima; jednorázové věrnostní stipendium za rodinného příslušníka studujícího v některém z akreditovaných studijních programů školy.

další členové skupiny