Věda a výzkum

V této sekci najdete kompletní a aktuální informace o jednom z pilířů našich aktivit – vědecké a výzkumné činnosti. Jsme totiž toho názoru, že poslání kvalitní vysoké školy zdaleka nespočívá jen ve špičkové výuce atraktivních předmětů, ale také (možná hlavně?) v kvalitativním posunu lidského vědění. A to bez výzkumné, objevitelské, vědecké či jen „lidsky zvídavé“ aktivity nejde.

 

 

další členové skupiny