Transfer znalostí a technologií

Naše vysoká škola spolupracuje s mnoha významnými společnostmi, a to především ze 3 důvodů:

  • Výzkumná a vědecká činnost – má-li mít smysl – musí být využitelná pro praxi, např. v oblasti inovací a jejich transferu. Výsledky některých našich projektů tedy pomáhají našim partnerům zefektivnit procesy inovací produktů a tím i posílit jejich tržní pozici. V opačném směru putují od firem z praxe požadavky na výzkum, protože na ten nemají komerční organizace mnohdy čas a hlavně vědecké kapacity.
  • Sdílení znalostí a zkušeností je nedílnou součástí zefektivňování procesu výuky na naší škole. Konfrontace akademického a moderního tržního pohledu je výbornou kombinací pro zlepšování výuky. Odborníci z partnerských organizací tak pomáhají např. aktivní účastí na jednorázových přednáškách a seminářích, ale také při vzniku nových předmětů, které jsou na naší škole vyučovány.
  • Specializace naší výzkumné a vývojové činnosti v oblasti BEZPEČNOSTI v oborech IT, ekonomiky a práva vyžaduje konfrontaci pohledů z různých oborů, různých úrovní managementu, různých projektových zaměření apod. A právě vhodná kombinace firem a institucí různých specializací přináší škole novou dimenzi znalostního užitku. Bezpečnost napříč obory je totiž nikoli výzkumným tématem, ale myšlenkovou platformou.
další členové skupiny