Centrum technické normalizace

Jestli jste děsně technicky zaměření, tak Vás bude tahle stránka určitě zajímat. Píše se tu totiž o instituci, kterou jsme založili jako první vysoká škola u nás. Ale jestli Vás děsí slovo „norma“, pak sem, probůh, raději nechoďte.

VŠPP je první soukromou vysokou školou, která ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) otevřela Centrum technické normalizace a zařadila se tím mezi významné instituce, které se podílejí na vytváření původních českých technických norem a dalších právních předpisů.

Centrum technické normalizace je projekt, jehož prostřednictvím ÚNMZ zajišťuje normalizační činnost projektů v rámci domácích i evropských normalizačních organizací. Prvořadou povinností těchto center je zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy, tedy od účasti na tvorbě normy přes etapu schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale také tvorba původních českých technických norem.

Pracovníci Centra  se dále specializují na práci s technickými normami ISO/IEC/JTC v oblasti ICT technologií jako například programovací jazyky, jejich prostředí a rozhraní softwarových systémů, počítačová grafika a zpracování obrazu nebo informační technologie pro učení, vzdělávání a školení, filtrování internetových zpráv, kódované soubory znaků, uživatelská rozhraní a mnohé další oblasti, jejichž výsledkem budou nové normy a právní předpisy.

Velký podíl na tomto úspěchu má variabilita oborů vyučovaných na  naší škole. Specializace na oblasti informační technologie, ekonomie a právo tvoří vynikající platformu pro řešení mezioborové problematiky a její úspěšné převedení od teoretického rámce až po běžné užívání v praxi.

další členové skupiny