Výběrové řízení

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

ODBORNÝ ASISTENT KATEDRY MARKETINGU

 

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní úvazek: plný (40 hod./týden), popř. částečný 20 hod./týden)

Předpokládaný nástup: 15. září 2020

 

Požadované vzdělání a praxe:

  • absolutorium doktorského studijního programu (Ph.D.) v oblasti ekonomických oborů, mediálních a komunikačních studií, marketingu, marketingové komunikace či příbuzného oboru;
  • vědeckovýzkumná a publikační činnost v oblastech marketingu, obchodu, marketingové komunikace, mediálních a komunikačních studií (kvalitní publikační činnost v mezinárodních vědeckých časopisech evidovaných v databázích Scopus nebo WOS SSCI vítána a bude k ní přihlíženo při hodnocení uchazečů)
  • pedagogická praxe na VŠ a odborná praxe v podnikatelské sféře vítána;
  • komunikační a organizační schopnosti;
  • samostatnost, schopnost práce v týmu.

 

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:

  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit.
  • Přehled publikačních výstupů (minimálně za posledních 5 let).

 

Termín podávání přihlášek je do 31. 5. 2020. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu:

 

 

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Michálkovická 1810/181

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

Obálku označte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ