Zahraniční vztahy

Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z hlavních priorit Vysoké školy podnikání a práva. VŠPP spolupracuje v současnosti s desítkami vysokých škol a univerzit v zahraničí, převážně v rámci Evropské Unie. Rozšíření sítě partnerských škol a prohloubení spolupráce se zahraničím je součástí strategických plánů.

Oddělení prorektora pro vědu a zahraničí poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všemstudentům, akademickým i neakademickým pracovníkům školy. Cílem realizace mezinárodních vztahů a aktivit je rozvoj studentů, pracovníků i školy jako instituce.

Hlavní aktivity

  • vysílání a přijímání studentů v rámci výměnných programů VŠPP, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních /multilaterálních smluv.
  • poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi,
  • podpora mobility učitelů i ostatních zaměstnanců (administrace příslušných bilaterálních smluv uzavřených v rámci programu Erasmus+, evidence výjezdů s podporou programu Erasmus+, diseminace informací o dalších možnostech mobility univerzitních zaměstnanců apod.),
  • organizace krátkodobých studijních a semestrálních pobytů na VŠPP

Prorektorka pro vědu, výzkum

PhDr. Ivana Bulanda, PhD.

ivana.bulanda@vspp.cz

Kontakt:

Mgr. Jan Skipala
Manažer pro zahraniční vztahy
T: +420 595 228 125, MT: +420 737 207 959, E: jan.skipala@vspp.cz