Vyjíždějící student

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  1. Vzdělávací mobilita – KA 1
  2. Strategická partnerství – KA 2
  3. Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise zde.

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/

Informace týkající se stáží na   http://www.placement-uk.com/

 

Výběrové řízení pro vyjíždějící studenty:

Výběrové řízení je vyhlašováno formou oznámení na webu, facebooku, hromadným mailem, ústním sdělením pedagogů.

Do výběrového řízení student dodá:

  • Přihlášku (česky),
  • motivační dopis (anglicky nebo v jazyce studia či praxe)
  • životopis (anglicky nebo v jazyce studia či praxe)

S každým uchazečem je veden ústní pohovor. Výběr uchazeče může být ovlivněn kvalitou zpracovaných dokumentů, studijními výsledky, motivací a jazykovými znalostmi.

Uznávání zahraničních mobilit.

Erasmus+ na VŠPP – pracovní stáž