Hostující profesoři

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je prestižní záležitostí. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické a publikační. Zahraniční profesoři jsou doporučováni katedrami, o jejich přijetí na pozici hostující profesor rozhoduje kolegium rektorky VŠPP.

Pro financování pobytu zahraničních profesorů mohou být využívány zdroje Fulbrightovy komise, FRVŠ, zdroje programu Erasmus+ a dalších nadací.