Finanční poradce

Profesní garant: Ing. Ivana Karkošková, investiční poradce
Akademický garant: Prof. Ing. Jiří Polách, Csc.

Profesní zaměření: Finanční poradce

Profesní garant:

Ing. Ivana Karkošková, investiční poradce

Akademický garant:

Prof. Ing. Jiří Polách, Csc.

Cílem profesního zaměření Finanční poradce je příprava studentů především pro kariéru finančních a investičních poradců. Specializace je postavena s důrazem na reflexi legislativních změn v oblasti finančních služeb. Studenti budou rozvíjet své znalosti v oblasti financování a to hlavně ve vazbě na analýzu informací.

Absolvent bude umět:

  • stanovit výhodnost a nevýhodnost úvěrových produktů, orientovat se v problematice komerčního bankovnictví, získá schopnost posuzovat vhodnost jednotlivých bankovních produktů,
  • radit v problematice financování bydlení i v pojistných produktech, získá znalosti z oblasti fungování pojišťoven i schopnost klasifikace jednotlivých typů pojištění,
  • zpracovat osobní finanční analýzu, včetně osobního finančního poradenství,
  • specifikovat principy investování na kapitálovém trhu a zahájit podnikání v oblasti osobních financí se znalostí příslušných legislativních opatření.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

  • finančních poradců,
  • bankovních poradců a finančních manažerů.

VYBRANÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE