Management ICT

Profesní garant: Ing. Vlastimil Čejp
Akademický garant: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Profesní zaměření: Management ICT

Profesní garant:

Ing. Vlastimil Čejp

Akademický garant:

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Cílem profesního zaměření „Management ICT“ je připravit absolventy pro práci
v oblasti řízení ICT v podniku, řízení projektů, řízení projektových týmů nebo týmů vývojářů.

Absolvent bude umět:

  • Modelování business procesů;
  • Řízení projektů, metodiky ITIL, PRINCE2;
  • Návrh ICT systémů, normalizaci.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

  • ICT manažer
  • Manažer bezpečnosti
  • Manažer ekonomiky IS/ICT