Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů

Profesní garant: doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., manažer roku 2008, senátor, vládní zmocněnec, Třinecké železárny, a. s.
Akademický garant: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Profesní zaměření: Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů

Profesní garant:

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., manažer roku 2008, senátor, vládní zmocněnec, Třinecké železárny, a. s.

Akademický garant:

PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Cílem profesního zaměření „Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů“ je teoretický i praktický rozvoj studentů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, a to jak z hlediska práce manažera/-ky, tak i souvisejících aspektů práce personalisty/-ky.

Absolvent bude umět:

  • Vyhodnotit své předpoklady pro vedení lidí a odhalit příležitosti pro zlepšení;
  • Aplikovat vhodné nástroje v jednotlivých manažersko-personálních procesech;
  • Přizpůsobit styl vedení a řízení lidí situačním faktorům;
  • Spoluvytvářet etické a společensky odpovědné prostředí pro řízení lidských zdrojů.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

  • Manažerů;
  • Personálních specialistů.

VYBRANÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE