Marketér – marketingový specialista

Profesní garant:
Akademický garant: doc. Ing. Václav Nétek, CSc., marketér roku 2005

Profesní zaměření: Marketér – marketingový specialista

Akademický garant:

doc. Ing. Václav Nétek, CSc., marketér roku 2005

Cílem profesního zaměření „Marketér – marketingový specialista“ je připravit absolventy, schopné identifikovat a volit cílové trhy, budovat s nimi výnosné vztahy a to s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vytvářením další hodnoty pro zákazníka a tvorbou zisku či jiných přínosů pro firmy, organizace a regiony.

Absolvent bude umět:

  • Analyzovat trhy, realizovat marketingový výzkum a identifikovat tržní příležitosti ;
  • Formulovat marketingové strategie, taktiky a procesy, zajišťující naplnění strategických cílů;
  • Využívat jak tradiční, tak moderní metody a nástroje (digitální marketing) marketingového řízení;
  • Zajišťovat rozvoj konkurenceschopnosti a zakládání budoucnosti firmy, organizace či regionu.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

  • Marketérů, marketingových specialistů, marketingových manažerů;
  • Manažerů řízení vztahů se zákazníky, CRM specialistů;
  • Brand manažerů / produktových manažerů apod.

VYBRANÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE