Obchodní manažer

Profesní garant: Ing. Vladimír Vavrečka, Michelin CZ, Senior Account Manager - North Moravia Region
Akademický garant: doc. Ing. Václav Nétek, CSc., marketér roku 2005

Profesní zaměření: Obchodní manažer

Profesní garant:

Ing. Vladimír Vavrečka, Michelin CZ, Senior Account Manager - North Moravia Region

Akademický garant:

doc. Ing. Václav Nétek, CSc., marketér roku 2005

Cílem profesního zaměření „Obchodní manažer“ je připravit absolventy pro zajištění obchodní činnosti jak na vstupu (nákup, zásobování), tak na výstupu z firmy (prodejce, obchodník, account manažer) a to v rámci širokého spektra malých, středních i velkých firem.

Absolvent bude umět:

  • Naplňovat marketingovou strategii firmy v každodenních obchodních vztazích a aktivitách;
  • Realizovat, organizovat a řídit obchodní aktivity firmy na vstupu i výstupu;
  • Zvládat taktiky a metody obchodních jednání, vést obchodní jednání, vyjednávat a uzavírat smlouvy.

 

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

  • Oblastní manažer /obchodní zástupce / produktový manažer;
  • Account manažer (pracovník řízení prodeje a vztahů se zákazníky);
  • Specialista zákaznického centra;
  • Manažer či referent nákupu, nákupčí atd.

VYBRANÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE