Podnikatel/Manažer v malé a střední firmě

Profesní garant: Ing. Jan Skipala, Ph.D.
Akademický garant: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Profesní zaměření: Podnikatel/Manažer v malé a střední firmě

Profesní garant:

Ing. Jan Skipala, Ph.D.

Akademický garant:

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Krédem profesního zaměření „Podnikatel/Manažer v malé a střední firmě“ je „vzít věci do svých rukou“. Toto profesní zaměření je určeno všem podnikavým lidem, kteří podnikají nebo chtějí podnikat v malé či střední firmě, případně firmě rodinné. Současně je cíleno na malé a střední podnikatele, kteří chtějí své podniky účelně a efektivně vlastnit a řídit.

Absolvent bude umět:

  • účelně a efektivně vlastnit a řídit malou či střední firmu;
  • uceleně a v širších souvislostech pohlížet na problematiku podnikání;
  • porozumět základům podnikové ekonomiky a účetnictví;
  • identifikovat rizika a ohrožení malého a středního podnikání.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

  • vlastník malého či středního podniku;
  • manažer malého či středního podniku;
  • rodinný podnikatel a členové rodiny zapojení do rodinného podnikání.

VYBRANÉ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE